Logga in med abo.fi kontot

Din webbläsare måste tillåta cookies. Hjälp med Din webbläsare måste tillåta cookies

Har du problem att logga in?

- Har du skaffat användarnamn och lösenord via Selfservice? Om inte, se anvisningarna här eller ring Helpdesk
- Har du glömt ditt användarnamn och lösenord? Se anvisningarna här eller ring Helpdesk
- Använd PC eller Mac, inte smarttelefon eller annan mobil enhet (t.ex. en iPad).
- Byt webbläsare vid behov (till Firefox, Chrome eller Edge, men undvik Safari)

Övriga frågor, ring Helpdesk 02-215 4777